Történelem.hu-amit elhallgatnak

"Mert van az igazságba bújtatott hazugság, és van a hazugságba bújtatott igazság"

Naptár vagy kalendárium (időszámítás)anomália!

Gergely-kalendárium figyelmen kívül hagyja a csillagászati naptárt, és egy tropikus Nap-évszámításon alapuló vallási naptár. A tropikus Napév hossza 365,242199  Földi nap, azaz 365,242199x24óra. A tropikus napévből a naptárunkban elhanyagolt maradék idő 4 év alatt már csaknem kitesz 1 napot (23 órát), ezért általában minden 4. évünk 366 napos szökőév. De ez a szökőnap 0,8 nap, és kisebb mint 1 nap, így 24 szökőévenként vagyis  a 96. évben +1 nap keletkezik. Alaphangon plusz 4-5 napunk kerekedett a Gergely-kalendárium bevezetése óta.  Ezt is igyekeztek kompenzálni, úgy hogy hagynak el szökőévet, azaz nem iktatnak be +1 napot egy adott szökőévben.  De ettől még a köztes időszakban a naptárelcsúszás jelentkezik!

 Az egyetemesen polgárivá lett vallási naptár az életben csak egész napokból állhat, így a naptári év 365 napos. Ezért a törtnap miatt 4 évente beiktatnak +1 napot - Szökőév, 366 napból áll!  Ez viszont több mint a 4x0,242199 nap. A  Julián naptárnak is ez volt a  problémája, amit a Gergely-naptár próbált kiigazítani, úgy hogy 1582-ben október 5 után 14 következett. (X. 5-14). A 10 vagy 14 nap (?) kihagyásával biztosították a naptárkorrekciót. Ez talán akkor működött is, de az óta már túlhaladta önmagát. Mindenki tapasztalhatja, hogy az évszakok egyre jobban elcsúsznak a gergelynaptártól. És az is tény, hogy a csillagászati naptárt háttérbe szorítja ez a vallási naptár, amelyet sok esetben történelmi tévhitekre alapoztak a „húsvétszámítás” miatt. A tudományos évszámítás is a tavaszpontból indul ki. Az is tény, hogy az év első fele 181 vagy 182 napból, míg a második fele 184 vagy 183 napból áll. Az is tény, ha keletnek indulva kerüljük meg a glóbuszt, nyerünk +1 napot, ha nyugatnak, veszítünk 1 napot. (lásd pl 80 nap alatt a Föld körül.) Az is tény, hogy amióta kitalálták az óraállítgatást éves szinten +15perccel gyorsul fel az idő múlása, és ez 24 év alatt +1 napot tesz ki. Ehhez adódik hozzá a szökőévenként keletkezett +43 perc. Ebből lekövetkeztetve évenként kb 55-56 perccel tolódik el a kalendáriumi idő, a tropikus időtől. És még ott van az 1 nap anomália, ami a glóbusz megkerülésekor keletkezik. Ehhez relatívan még hozzáadódik a csillagászati naptártól való 10 vagy 14 napos eltérés. Valamint ha a Hold évvel, a Lunárissal kalibrálunk akkor a Földi-év 364 napból és 6 órából áll. (1 Hold év 13x28 Nap napos hónapból áll a glóbuszunkon.) Itt is keletkezik 1 nap elcsúszás 4 év alatt. Tehát akkor a  gergelykalendáriumi 1 év 364 vagy 365 napos? És kihagyhatatlan az óraállítgatási szkizofrén idő. Lehet órát átállítani, de azt a sarkköri tavasznál (május eleje) és a sarkköri ősznél (szeptember eleje) kell állítani, nem pedig a térítőköri március és október hónapokban. Ehhez társul még a Föld időzónáinak variálása. Időzóna beosztási alap az angliai Greenwichi „0”, amitől keletre és nyugatra haladva (+/-) 15 hosszúságfok közé eső 12. óra. 30 hosszúsági fokonként vált 60 percet. (Budapest és Siófok közt 2 perc a különbség.) Ez a Greenwich Mean Time, GMT. 1958-ban felfedezték az atomóra használatát, amit pontosabbnak vélnek, mint a csillagászati időmérés. Ezért 1961-ben áttértek az UTC-re, az egységes nemzetközi atomóra időmérésre. Majd rövid időn belül kiderült hogy az atomóra-időmérő által mért idő és a Föld, a Nap, a csillagok állásából számított idő merőben eltér egymástól, 30 percet. A GMT helyett ma már az UTC-t, az egyezményes koordinált időmérést alkalmazzák, ami a Greenwich  „0”-t átállította 0 óra  30 percre.  A nyári óraátállításkor ehhez +1 órát hozzáadva nyáron másfélórával előrébb járunk. Így a Kárpát-medencében, a GMT-hez viszonyítva a jelenleg életben lévő EU-s órajárást, kb 14 órakor delel a Nap a horizonton a 12 óra 00 perc helyett. Mondhatjuk hogy a precizitás a pontosság halála! Magyarországon a „GMT+1” szerint 12 óra 30 perckor delelt a Nap a horizonton.  A + 30 perces „UTC+1” szerint már 13 órakor.  Nyári óraátállítással +1 óra =14 órakor delel a Nap. Tehát a  napi felező idő nem 12 óra hanem a 14. - 2óra eltolódás az időben térben és a kalendáriumban.  Mivel mi földrajzilag egykor a GMT+1 időzóna keleti szélére kerültünk ezért objektíven +30 perccel később delelt a Nap mint déli 12 óra.)

 Ezzel csak az a gond, hogy a Föld éghajlata és a biológiai óránk, a Nap a Hold és a csillagok járásához igazodik, és nem érdekli egyiket sem az atomóra, és az sem hogy az akadémiák tudósainak vagy Önnek mennyit mutat az órája. Az UTC és a nyári óraátállás együttes alkalmazása a tudomány high-tech dilettánsizmusa, és mondható az emberiség elleni merényletnek. Pl. mert nyári óraállásnál 10 órakor van az ebédidő. Az UTC-t is úgy vezették be, hogy fel sem tűnt midőn 30 percet elloptak az időből. Több ország is elveti e globális időmanipulálást.

A fent leírtak együtt eredményezik az eltelt 400 év viszonylatában a meteorológiai évszakok, az eltelt tropikus idő, a csillagászati idő, és a Gergely-kalendárium által számlált év és idő közt növekvő eltolódást. Ezek összessége jelenleg 14-21 nap eltéréseket eredményeznek már, a tél csúszik a tavaszba, az ősz a télbe, a nyár kinyúlik, a tavasz rövidül. Ezen eltéréseket tartja az egyetemes tudomány „globális felmelegedésnek”, ami részben a „Gerely-kalendárium” 400 éve alatt keletkezett, és az akadémikusok által gerjesztett fikció. (10 éven belül, ha tetszik, ha nem, végre kell hajtani ismét egy naptár és időzóna korrekciót, hogy az idő a helyére billenjen, mert tarthatatlanná válik a jelen kalendárium.)

 Az alábbi táblázat szemléltetés a naptáranomáliára, amelyben a jeles napok is fel vannak tüntetve.  Fix viszonyítási kiinduláspontok a téli és nyári napfordulók. A jeles vallási, történelmi események is át vannak kalibrálva a valós és vélt naptári helyére, összehangolva a magyar állam történelmi és egyetemes vallási eseményeivel, és a csillagászati naptárral. Márc. 15, aug. 20 és okt. 23 kihagyva, mert ezek nem kötődnek vallási eseményekhez, és többek által is olyan fiktív magyar állami ünnepnapok, mint pl Április 4-e volt. Helyettük van másik fontosabb egybeeső magyar történelmi és vallási történés beiktatva melyek relevánsabbak, ilyen pl október 6-a, április 11 és  augusztus 15 is.

Történelem Amit Elhallgatnak

Egy nyamvadt táblázat feltőltése  itt nem egyszerű!!! Egyszerűen szétesik az oldal. Nagyíts ha nem fér bele!

1

Csillagászati év napjai

2

Gergely

kalendárium

 

3

Gergely kalendárium a Csillagászati naptár és az évszakok vetületében

4

A Gergely kalendárium átkalibrálása csillagászati naptárra

5

Meteorológia

év szakaszai

345

December

1

December

11

December

9

 

346

2

12

10

 

347

3

13

11

 

348

4

14

12

 

349

5

15

13

 

350

6

Szent Miklós

napja, Mikulás

16

14

 

351

7

17

15

 

352

8

Szűz Mária

Szeplőtelen

fogantatása

18

16

 

353

9

19

17

 

354

10

20

18

 

 

355

11

 

21

Kis-karácsony

19

 

356

12

22

20

 

357

13

23

21

 

358

14

24

22

 

359

15

25

Karácsony

23

 

360

16

26

Karácsony

24

 

361

17

27

25

 

362

18

28

26

 

363

19

29

27

 

364

20

30

28

 

365

Télnap forduló, Csillagászati

évvége

december

21

Kiskarácsony

31

Szilveszter

29

Télnapforduló Csillagászati

évvége, Karácsony

 

1 Csillagászati évkezdet.

Tél, Bak,

Fergeteg hava

december

22

Január

1

Csillagászati évkezdet

Télkezdet

 

(2018) Január

1

Újév, Karácsony

Tél, Fergeteg,

Bak hava

 

2

23

2

2

 

3

24

3

3

 

4

25

Karácsony, Jézus születése

 

4

(ortodox karácsony)

4

 

5

26

Karácsony

5

(ortodox karácsony)

5

 

6

27

6

6

 

7

28

Aprószentek

7

7

 

8

29

8

8

 

 

9

30

(Szent)

Család ünnepe

9

9

 

10

31

Szilveszter

10

10

 

11

(2018)

Január.

1

Újév

11

(ortodox újév)

11

Vízkereszt, Úr megjelenése

 

12

Teli Hold

2

Teli Hold

12

Teli Hold

12

Teli Hold

 

13

3

13

13

 

14

4

14

14

 

15

5

15

15

 

16

6

Vízkereszt, Úr megjelenése.

16

16

 

17

7

17

17

 

18

8

18

18

 

19

9

19

19

 

20

10

20

20

 

21

11

21

21

Ágnes

 

22

12

22

22

Vince

 

23

13

23

23

 

24

14

24

24

 

25

15

25

25

 

26

16

26

26

 

27

17

27

27

 

28

18

28

28

 

29

19

29

29

 

30

20

30

30

 

31

Télutó, Jégbontó, Vízöntő hava

 

január

21

Ágnes

január

31

Február

1

Télutó, Jégbontó, Vízöntő hava

 

32

22

Vince

Február

1

2

Gyertyaszentelő Boldogasszony, Szűz Mária megtisztulásának napja

 

33

23

2

3

 

34

24

3

4

 

35

25

Pál (Saul) megtérésének

napja

4

5

„Pálfordulás napja” (időjárás-változás)

 

 

36

26

5

6

 

37

27

6

7

 

38

28

7

8

 

39

29

8

9

 

40

30

9

10

 

41

Holdfogyat-kozás

31

Holdfogyat-kozás

10

Holdfogyat-kozás

11

Holdfogyatkozás

 

42

Február

1

11

12

 

43

2

Gyertya-szentelő Boldogasszony napja

12

13

 

44

3

13

14

 

45

4

14

15

 

46

5

15

16

 

47

6

16

17

 

48

7

17

18

 

49

8

18

19

 

50

9

19

20

 

51

10

20

21

 

52

11

21

22

 

53

12

22

23

 

54

13

23

24

 

55

14

24

25

 

56

15

25

26

 

57

16

26

27

 

58

17

27

28

 

59

18

28

29

 

60

19

Március

1

30

 

61 Tavaszelő,   Kikelet, Halak hava

február

20

2

Március

1

Tavaszelő, Kikelet, Halak hava

 

62

21

3

2

 

63

22

4

3

 

64

23

5

4

 

65

24

6

5

 

66

25

7

6

 

67

26

8

7

 

68

27

9

8

 

69

28

10

9

 

70

Március

1

11

10

 

71

Teli Hold

2

Teli Hold

12

Teli Hold

11

Teli Hold

Teli Hold

72

3

13

12

Gergely

 

73

4

14

13

 

74

5

15

14

 

75

6

16

15

 

76

7

17

16

 

77

8

18

17

 

78

9

19

18

Sándor

 

79

10

20

19

József

 

80

11

21

20

 

81

12

Gergely

22

21

Benedek

„Március idusa”

Meteorológia tavasz kezdete a Ráktérítőn

82

13

23

22

 

83

14

24

23

 

84

15

25

24

 

85

16

26

25

 

86

17

27

26

 

87

18

Sándor

28

27

 

88

19

József

29

28

 

89

Tavaszi

Nap-éj egyenlőség

március

20

30

Csillagászati tél vége

29

Tavasz Nap-éj egyenlőség

 

90

Tavasz, Szelek, Kos hava

március

21

Benedek

 

31

Csillagászati tavasz kezdete

30

Jézus keresztre feszítésének legkorábbi feltételezett napja

 

91

22

Perzsa újév

Április

1

Április

1

Tavasz, Szelek, Kos hava

 

92

23

2

2

 

93

24

3

3

 

94

25

Jézus szeplőtelen fogantatásának

törölt régi napja.

Jézus keresztre feszítésének legkorábbi feltételezett napja.

4

4

 

95

26

5

5

 

96

27

6

6

 

97

28

7

7

 

98

29

8

8

 

99

30

9

9

 

100

Teli Hold

31

Teli Hold

10

Teli Hold

10

Teli Hold

Teli Hold

101

Április

1

(2018-ban Húsvét)

11

11

1848 Áprilisi 11-i „törvények” (alkotmány) napja, Húsvét

 

102

2

(2018-ban Húsvét)

12

12

Húsvét

 

103

3

13

13

Jézus keresztre feszítésének legkésőbbi feltételezett napja.

 

104

4

14

14

 

105

5

15

15

 

106

6

16

16

 

107

7

17

17

 

108

8

18

18

 

109

9

19

19

 

110

10

20

20

 

111

11

21

21

 

112

12

22

22

 

113

13

Jézus keresztre feszítésének legkésőbbi feltételezett napja.

23

23

 

114

14

24

24

 

115

15

25

25

 

116

16

26

26

 

117

17

27

27

 

118

18

28

28

Szent György,

állatok szentelésének napja

 

119

19

29

29

Márk, Búzaszentelés, Jézus jelenés,

 

120

20

30

30

 

121 Tavaszutó, Ígéret, Bika hava

április

21

Május

1

Május

1

Tavaszutó,

Ígéret, Bika

hava

Meteorológiai tél vége az északi sarkkörön

122

22

2

2

 

123

23

3

3

 

124

24

Szent György,

Állatok meg-szentelésének napja

4

4

 

125

25

Szent Márk,

Búzaszentelés napja

5

5

 

126

26

6

6

 

127

27

7

7

 

128

28

8

8

 

129

29

9

9

 

130

30

10

10

 

131

Május

1

11

11

 

132

2

12

12

Fagyos szentek

Pongrác

 

133

3

13

13

Fagyos szentek, Szervác

 

134

4

14

14

Fagyos szentek, Bonifác

 

135

5

15

15

 

136

6

16

16

 

137

7

17

17

 

138

8

18

18

 

139

9

19

19

 

140

10

20

20

 

141

11

21

21

 

142

12

Fagyos szentek, Pongrác

22

22

 

143

13

Fagyos szentek, Szervác

2018-ban Urunk mennybemenetelének azaz Jézus halálának 40.napja. szentháromság: az Atya

23

23

 

144

14

Fagyos szentek, Bonifác

24

24

 

145

15

25

25

Orbán

(fagyos szent)

 

146

16

26

26

 

147

17

27

27

 

148

18

28

28

 

149

19

29

29

 

150

20

2018-ban Pünkösd, Jézus mennybemenetelének, 50. napja. Szentháromság: a Fiú

30

30

2018-ban Pünkösd, Jézus mennybemenetelének, 50. napja. Szentháromság: a Fiú

 

151

21

31

31

 

152

Nyárelő, Nap, Ikrek hava,

május

22

Június

1

Június

1.

Nyárelő, Nap, Ikrek hava

 

153

23

2

2

 

154

24

3

3

 

155

25

Orbán

(fagyos szent)

4

4

 

156

26

5

5

 

157

27

6

6

 

158

28

7

7

 

159

29

8

8

 

160

30

9

9

 

161

31

10

10

 

162

Június

1

11

11

Meteorológia nyár kezdete az északi féltekén

163

2

12

12

 

164

3

Úr napja, Jézus halálát követő 60. nap, Jézus szíve, Szentháromság: a Szentlélek

13

13

Úr napja, Jézus halálát követő 60. nap, Jézus szíve, Szentháromság:

a Szentlélek

 

165

4

14

14

 

166

5

15

15

 

167

6

16

16

 

168

7

17

17

 

169

8

18

18

 

170

9

19

19

 

171

10

20

20

 

172

11

21

21

 

173

12

22

22

 

174

13

23

23

 

175

14

24

24

 

176

15

25

25

 

177

16

26

26

 

178

17

27

27

 

179

18

28

28

 

180

19

29

29

 

181

20

30

30

(Szent) Péter és

Pál napja

 

182

Nyári Nap-éj egyenlőség

 

21

Szent Iván napja

Július

1 Csillagászati tavasz vége

31

Nyári Nap-éj egyenlőség

Szent Iván napja

 

183

Nyár, Áldás, Rák hava

június

22

2

Csillagászati nyár kezdete

Július

1

Nyár, Áldás,

Rák hava

 

184

23

3

2

 

185

24

4

3

 

186

25

5

4

 

187

26

6

5

 

188

27

7

6

 

189

28

Teli Hold

8

Teli Hold

7

Teli Hold

Teli Hold

190

29

Szent Péter és Pál napja

9

8

 

191

30

10

9

 

192

Július

1

11

10

 

193

2

12

11

 

194

3

13

12

 

195

4

14

13

 

196

5

15

14

 

197

6

16

15

 

198

7

17

16

 

199

8

18

17

 

200

9

19

18

 

201

10

20

19

 

202

11

21

20

 

203

12

22

21

 

204

13

23

22

 

205

14

24

23

 

206

15

25

24

 

207

16

26

25

 

208

17

27

26

Szent Anna, Újkenyér szentelés (kenyéráldás) napja

 

209

18

28

27

 

210

19

29

28

 

211

20

30

29

 

212

21

31

30

 

213

22

Augusztus

1

31

 

214

Nyárutó, Új kenyér, Oroszlán hava

július

23

2

Augusztus

1

Nyárutó, Új kenyér, Oroszlán hava

 

215

24

3

2

 

216

25

4

3

 

217

26

Szent Anna, Mária szülő anyja, Újkenyér szentelés napja

5

4

 

218

27

6

5

 

219

28

7

6

 

220

29

8

7

 

221

30

9

8

 

222

31

10

9

 

223

Augusztus

1

11

10

 

224

2

12

11

 

225

3

13

12

 

226

4

14

13

 

227

5

15

14

 

228

6

16

15

Szűz Mária, Jézus szülőanyja mennybemenetele, Szent István király halálának napja

 

229

7

17

16

 

230

8

18

17

 

231

9

19

18

 

232

10

20

19

 

233

11

21

20

 

234

12

22

21

 

235

13

23

22

 

236

14

24

23

 

237

15

Szűz Mária, Jézus szülőanyja mennybemenetele.

Szent István király halálának napja.

25

24

 

238

16

26

25

 

239

17

27

26

 

240

18

28

27

 

241

19

29

28

 

242

20

30

29

 

243

21

31

30

 

244

22

Szeptember

1

31

Föld napja

 

245

Őszelő, Föld(anya)  Szűz hava

augusztus

23

2

Szeptember

1

Őszelő, Föld(anya)  Szűz hava

 

246

24

3

2

 

247

25

4

3

 

248

26

5

4

 

249

27

6

5

 

250

28

7

6

 

251

29

8

7

 

252

30

9

8

Szűz Mária születésnapja, Kisboldogasszony

Meteorológiai nyár vége

253

31

10

9

 

254

Szeptember

1

11

10

Meteorológiai ősz kezdete az északi féltekén

255

2

12

11

 

256

3

13

12

 

257

4

14

13

 

258

5

15

14

 

259

6

16

15

 

260

7

17

16

 

261

8

Szűz Mária születésnapja, Kisboldogasszony

18

17

 

262

9

19

18

 

263

10

20

19

 

264

11

21

20

 

265

12

22

21

 

266

13

23

22

 

267

14

24

23

 

268

15

25

24

 

269

16

26

25

 

270

17

27

26

 

271

18

28

27

 

272

19

29

28

 

273

20

30

29

Mihály(arkangyal)

 

274

21

Október

1

30

Gabriel(arkangyal)

 

275

22

2

31

Rafael(arkangyal)

 

276

Őszi Nap-éj egyenlőség

 

Szeptember

23

3 Csillagászati nyár vége

Október

1

Őszi napforduló

 

277

Ősz, Magvető, Mérleg hava

szeptember

24

4

Csillagászati ősz kezdete

2

Ősz, Magvető, Mérleg hava

 

278

25

Teli Hold

5

Teli Hold

3

Teli Hold

Teli Hold

279

26

Jézus születésének, a tudomány által feltételezett legkorábbi napja

6

4

Jézus születésének,

a tudomány által feltételezettlegkorábbi napja

 

280

27

7

5

 

281

28

8

6

Nemzeti gyásznap,

Magyarok nagyasszonya, Patrona Hungariae

 

282

29

Szent Mihály(és az arkangyalok) napja

9

7

 

283

30

10

8

 

284

Október

1

11

9

 

285

2

12

10

 

286

3

13

11

 

287

4

14

12

 

288

5

15

13

 

289

6

Jézus születésének a tudomány által feltételezett legkésőbbi napja

16

14

Jézus születésének a tudomány által feltételezett legkésőbbi napja

 

290

7

17

15

 

291

8

Magyarok nagyasszonya,

Patrona Hungariae

18

16

 

292

9

19

17

 

293

10

20

18

 

294

11

21

19

 

295

12

22

20

 

296

13

23

21

 

297

14

24

22

 

298

15

25

23

 

299

16

26

24

 

300

17

27

25

 

301

18

28

26

 

302

19

29

27

 

303

20

30

28

 

304

21

31

29

 

305

22

November

1

30

 

306

23

2

31

 

307

Őszutó, Enyészet, Skorpió hava

október

24

3

November

1

Őszutó, Enyészet, Skorpió hava Mindenszentek napja

 

Meteorológiai tél kezdete az északi sarkkörön

308

25

4

2

Halottak napja, és ’56 emlékezete

 

309

26

5

3

 

310

27

6

4

 

131

28

7

5

 

312

29

8

6

 

313

30

9

7

 

314

31

10

8

 

315

November

1

Mindenszentek napja

11

9

 

316

2

Halottak napja

12

10

 

317

3

13

11

Szent Márton napja

 

318

4

14

12

 

319

5

15

13

 

320

6

16

14

 

321

7

17

15

 

322

8

18

16

 

323

9

19

17

 

324

10

20

18

 

325

11

Szent Márton napja

21

19

Erzsébet napja

 

326

12

22

20

 

327

13

23

21

 

328

14

24

22

 

329

15

25

23

 

330

16

26

24

 

331

17

27

25

 

332

18

28

26

 

333

19

Keresztelő János anyja, Erzsébet napja

29

27

Katalin napja

 

334

20

30

28

 

335

21

December

1

29

 

 

336

 

22

2

30

András (apostol)

napja

 

337

Télelő, Álom, Nyilas hava

november

23

3

December

1

Télelő, Álom, Nyilas hava. Hellén kultúrkörben Poszeidon hava

 

338

24

4

2

 

339

25

Katalin napja

5

3

 

340

26

6

4

 

341

27

7

5

 

342

28

„Holland mikulás” érkezése

8

6

(Szent) Miklós püspök napja, Mikulás, Advent kezdete

 

343

29

9

7

 

344

30

András (apostol)

napja

10

8

Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

Meteorológiai ősz vége

345

December

1

11

9

Meteorológiai tél kezdete a ráktérítőn

346

2

12

10

 

347

3

13

11

 

348

4

14

12

 

349

5

15

13

 

350

6

Szent Miklós (Mikulás) napja

16

14

 

351

 Új Hold

7

Új Hold

17

Új Hold

15

Új Hold

Új Hold

352

8

Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

18

16

Mithrás-ünnep kezdete

 

353

9

19

17

 

354

10

Hanuka

20

18

Hanuka

 

355

11

21

19

 

356

12

22

20

 

357

13

23

21

 

358

14

24

22

 

359

15

25

23

 

360

16

26

24

 

361

17

27

25

A kis

Jézus bemutatása, Betlehemi bölcsek napja

 

362

18

28

26

Aprószentek napja

 

363

19

29

27

János apostol

 

364

20

30

28

Családok ünnepe

 

365

Télnap forduló Csillagászati

évvége

21

31

Csillagászati ősz vége

29

Télnapforduló Csillagászati

évvége, Karácsony

 

1

22

Teli Hold.

1

Csillagászati tél kezdete

Újév, Január 1

Csillagászati év kezdete. Teli Hold

Teli Hold

 


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 51
Tegnapi: 92
Heti: 51
Havi: 1 301
Össz.: 315 109

Látogatottság növelés
Oldal: Naptár vagy kalendárium (időszámítás)anomália!
Történelem.hu-amit elhallgatnak - © 2008 - 2024 - tortenelem-hu.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »